X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 16 فروردین 1400
بازدید پرسنل مرکز جامع سلامت پیازاباد از مناطق سیاری زردلان

  بازدید پرسنل مرکز جامع سلامت پیازاباد از مناطق سیاری زردلان

امتیاز: Article Rating

🔷️ گزارش بازدید واحد مامایی وبهداشت خانواده مرکزخدمات جامع سلامت پیازآباد هلیلان  ازمناطق سیاری وصعب العبور زردلان سردسیر مورخ. ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۰

- مراقبت روتین از مادران باردار
- باتوجه به شروع پیک چهارم ویروس کووید۱۹ غربالگری مادران باردار وآموزش وتاکیدبر رعایت پرتکل های بهداشتی
- تحویل مکمل به مادران باردار وسالمندان ومیانسالان
- پیگیری و مراقبت از ۴نفرازمادران باردار مهمان درروستاهای صعب العبور
- تحویل بسته های حمایتی مادران باردار توسط مامای این مرکز

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید پرسنل مرکز جامع سلامت پیازاباد از مناطق سیاری زردلان
ثبت امتیاز